blank'/> The Libe ob Don Estorbo de la Bodega Dominicana: My boice ees bagh!!!

Tuesday, May 8, 2007

My boice ees bagh!!!One week weeth no boice. Eed ees bagh. Hear me roar: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP!

My Meeseers had a bad dream las' nighd. She dream' hor house (my house too) ees falleen' down. So I tell hor, Loogh, as larng as I doan' led go, nartheen weell fall down, OK?

OK, she say.

No comments:

Post a Comment